UNDANGAN BIMTEK BOPDA MI DAN MTs

Kepada Yth.
Kepala MI dan MTs Negeri/Swasta
di Lingkungan Kementerian Agama
Kota Surabaya.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dimohon kehadirannya dalam acara Bintek BOPDA bagi MI/MTs
dengan jadwal yang sudah terlampir.

Atas segala perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


                                                                                               Suarabaya, 26 Januari 2015
                                                                                     Kasi Pendma Kemenag Kota Surabaya

                                                                                                         ttd                                                               H. Abdul Rahman, S.Ag M.Pd.I                                                               NIP. 196902151997031006

Bagikan dengan short link:

2 komentar

pelaksanaan mulai tgl 26.. baru upload tgl 27..???

@Syaiful Mubarok

itukan sudah tradisi pak, hahahahahahahahaha